WitoldWitold Łabajczyk urodził się 5 listopada 1974 roku w Mławie. W kwietniu 1998 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Studia magisterskie kontynuował na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2007 r. obronił pracę magisterską dotyczącą projektu rozwoju służb ratowniczo-gaśniczych na terenie Warszawy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT.

Do służby wstąpił 24 lipca 1998 r.  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej w Warszawie obejmując stanowisko dowódcy sekcji; do jego obowiązków należał przede wszystkim udział w akcjach, ćwiczeniach i manewrach, był członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

W 2002 roku został przeniesiony na stanowisko rzecznika prasowego komendanta miejskiego w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Do jego zadań zależała realizacja zagadnień prezydialnych i reprezentacyjnych, współpraca międzynarodowa, realizacja zagadnień prewencji informacyjnej z wykorzystaniem mass mediów, a także udział w spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Warszawy.

W latach 2007-2009 przybywał na 20-miesięcznym wyjeździe do Liverpoolu, gdzie zajął się pracą woluntarystyczną w związku z organizacją Światowych Igrzysk Strażaków WFG 2008. Odwiedzał miejscowe straże pożarne ośrodki szkolenia i muzea pożarnicze i inne miejsca związane z ochroną przeciwpożarową, pożarnictwem i ratownictwem. Brał udział w ćwiczeniach i manewrach, naborze do straży, akcjach prewencyjnych.

W latach 2002-2011 w wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Warszawie objął stanowisko starszego specjalisty, a do jego obowiązków należało m.in. wydawanie zaświadczeń o interwencji, sprawy sprzętowe w obszarze operacyjno-szkoleniowym oraz pełnienie służb pomocnika dyżurnego miejskiego stanowiska kierowania.

Ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej Witold związany był od listopada 2011 r., kiedy został zatrudniony w Zakładzie Organizacji Szkoleń Zawodowych i Testowania Sprzętu Technicznego. Do jego głównych obowiązków należała organizacja szkoleń i ćwiczeń terenowych, organizacja udziału reprezentacji SGSP we współzawodnictwie w zakresie ratownictwa podstawowego i specjalistycznego.

Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły; był opiekunem sekcji sportu pożarniczego. Prężnie działał przy organizacji różnorodnych zawodów sportowych, uczestniczył w wielu imprezach sportowych. Był zapalonym orędownikiem wyjazdów pracowników i studentów na nierzadko nowatorskie zawody, którymi były chociażby biegi ekstremalne.

Za osiągnięcia w pracy był wielokrotnie wyróżniany, w tym brązowym medalem za długoletnią służbę, brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Był starszym specjalistą w Zakładzie Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu Technicznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ale przede wszystkim kolegą i przyjacielem.

Dał się poznać jako oficer o bardzo dobrym przygotowaniu zawodowym i dużym doświadczeniu w zakresie funkcjonowania jednostek PSP. Cechowała go olbrzymia motywacja i chęć podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań. Duża wiedza, systematyczność i samodzielność w działaniu pozwalały mu sprawnie wywiązywać się z obowiązków, zaś upór i konsekwencja pozwalały mu na realizację założonych celów. Wykazywał znaczną fachowość, odpowiedzialność i rzetelność w traktowaniu codziennych obowiązków, co gwarantowało wykonanie każdego zadania.

Jego priorytetem było doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń związanych z pożarnictwem i ratownictwem; traktował to jako niezbędny element życia zawodowego. Najbardziej interesowały go ekstremalne pod względem bezpieczeństwa, wykonalności i obciążenia psychofizycznego sytuacje i zadania ratowniczo-gaśnicze. Duże znaczenie miała dla Witolda kultura i sprawność fizyczna, nazywana przez niego narzędziem pracy ratownika.

Umiejętnie współpracował ze studentami; aktywnie zabiegał o rozwój kultury fizycznej wśród podchorążych i pracowników, czego dowodem jest prowadzenie chociażby sekcji sportu pożarniczego oraz wielokrotne wyjazdy na zawody sportowe.

Witold odszedł od nas 29 listopada 2014 roku, ale zapamiętamy go jako człowieka o ogromnym talencie organizacyjnym, niekonwencjonalnych pomysłach i wielkim poczuciu humoru, wiecznie uśmiechniętego, człowieka o wielu pasjach, wiernemu swym wyborom.