Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
01-476 Warszawa
płk dr inż. Mariusz Chmielewski
tel.: 663-050-034 fax: 261-837-858
e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
SPRZYMIERZENI z GROM
ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U95
00-116 Warszawa
Grzegorz Wydrowski
tel.: 531-340-962
e-mail: g.wydrowski@fundacja-sprzymierzeni.pl