Tegoroczny Bieg Nocy Listopadowej 2016, jest memoriałem upamiętniającym

ppor Bartosza Orzechowskiego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

Nowe zdjęcia

BNL_00156a
BNL_00159a
01

007
005
002

CEL

   1. Popularyzacja służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, w tym w szczególności w jednostkach
    specjalnych RP, Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz w innych instytucjach
    odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego.
   2. Uczczenie Dnia Podchorążego ustanowionego na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830,
    rozpoczynających powstanie listopadowe. Święta uroczyście obchodzonego w Wojskowej Akademii
    Technicznej oraz Szkole Główna Służby Pożarniczej
   3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz aktywności fizycznej.
   4. Uczczenie pamięci ppor. Bartosza Orzechowskiego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.
   5. Zapoznanie z wybranymi elementami szkolenia Wojska Polskiego i służb mundurowych.

ORGANIZATOR

   • Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM.
   • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
   • Biuro Ochrony Rządu
   • Straż Graniczna

PARTNERZY

   • Liga Obrony Kraju
   • Coca Cola
   • Ziaja
   • G-team
   • Projekt WGG
   • Nastula Club
   • SPARTAN RACE
   • AdoholicArt
   • Airo grom group

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

   • Klub motocyklowy „Smoking Barrels LE MC”

CENNIK:

Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zgłoszenia i daty wykonania wpłaty i wynosi:

a) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) do 28 listopada 2016 r. – wpisowe w wysokości 40 zł.

b) dla dorosłych do 28 listopada 2015 r. – wpisowe w wysokości 60 zł

c) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) zgłoszenie w dniu biegu – wpisowe w wysokości 60 zł

d) dla dorosłych zgłoszenie w dniu zawodów – wpisowe w wysokości 90 zł.